News Archive
Kitab-ı Cihannüma restore edildi
The World News, 10.12.2018

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, eser, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Chester Beatty Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Kütüphane, eserin restorasyonu için, Amerika'da yaşayan Dr. Yalçın Ayaslı ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından kurulmuş olan Türk Kültür Vakfı'ndan destek aldı.

ASLINA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLDİ

Kütüphanenin bir yıl süren konservasyon çalışmasıyla, yüzyıllar içinde eserin hasara uğrayan yaprakları, özel işleme tabi tutuldu ve tüm sayfalar yeniden tek tek dikilerek ciltlendi.

Restorasyon çalışmaları sonucunda eser, Chester Beatty Kütüphanesi'nin müze kısmındaki Kitap Sanatları Galerisi'nde ziyarete sunuldu.

Hattatlarca ve nakkaşlarca birçok kez kopya edilen eserin el yazmalarından birisi de Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitaplığı'nda bulunuyor.

Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan kitapta, kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din, dil ve nüfus bilgileri aktarılıyor. Eserde aynı zamanda, 13 astronomik ve 26 coğrafi harita yer alıyor.

 

 
Flag Counter