News Archive
ABD ile inişli çıkışlı ilişki
Posta 212, 21.01.2014

ABD-Türkiye ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu söyleyen Türk Kültür Vakfı Genel Direktörü Güler Köknar, “Her iki ülkede de ilişkileri destekleyen bir taban yok” diyor.

ABD’de Türk kültürünü tanıtım amacıyla kurulan, düzenlediği faaliyetler ve programlarla tüm dünyada ses getiren Türk Kültür Vakfı’nın (TCF) Genel Direktörü Güler Köknar POSTA212’nin sorularını yanıtladı. Koknar, Türkiye Amerika ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu, ve her iki ülkede de bu ilişkiyi destekleyen kuvvetli bir tabanın olmadığını söyledi.

POSTA212 okurları için kendinizi tanıtabilir misiniz? Ne kadar süre ABD’de yaşadınız? Kariyerinizi şu anda bulunduğunuz noktaya getirmeye nasıl karar verdiniz?

Amerika’daki Türk toplumu için 1991 yılından beri çalışmalar sürdürüyorum. Sekiz yıl Washington’da Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi’nin (ATAA) genel direktörlüğünü yürüttüm. Ondan önce T.C. Dışişleri Bakanlığı mensubuydum ve üç sene Houston’da Muavin Konsolos olarak görev yaptım. 2004 yılından bu yana Turkish Cultural Foundation’ın (Türk Kültür Vakfı-TCF-www.turkishculturalfoundation.org) direktörlüğü görevini üstlendim. Ayrıca, 2007 Şubat’ındaki kuruluşundan bu yana da, Turkish Coalition of America’nın başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Alman Lisesi mezunuyum.

BOSTON’DA KURULDU

Türk Kültür Vakfı’nın kuruluş hikayesini kısaca anlatabilir misiniz?

TCF 2000 yılında Dr. Yalçın ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından Boston’da kuruldu ve kendilerinin yönetimi ve destekleri altında çalışmalarını sürdürmektedir. TCF’in amacı Türk kültürünü başta ABD olmak üzere yurtdışında tanıtmak, Türk insanının dünya uygarlığına yapmış olduğu katkılar konusundaki bilinci arttırıcı çalışmalar yapmak ve Türk Kültür mirasının gerek Türkiye’de, gerek Türkiye dışında korunmasına yönelik faaliyet göstermek. Vakfımız özgün projelerinin yanı sıra, misyonunu paylaşan ve bu yönde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara destek vermektedir.

ABD’Lİ ÖĞRETMENLERE SEMİNER

TCF’nin eğitim ve araştırma bazlı sağladığı burslar hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Bu projelerin asıl amacı nedir?

TCF akademik alanda Türk kültürü ile ilgili araştırma ve yayınları artırmak için doktora ve doktora sonrası araştırma bursları vermiştir. 2014 yılı itibariyle 68 bilim insanı bu burslardan yararlanmıştır.

Diğer yandan, TCF sadece burs yoluyla değil, özellikle ABD çapında yürütmekte olduğu “Spotlight on Turkey” adındaki öğretmen eğitim projesiyle Türkiye hakkında Amerikan okullarındaki bilgi düzeyinin artırılmasına katkı yapmaktadır. Bu program çerçevesinde, son 7 yıldır 3 binin üzerinde Amerikalı öğretmene Türkiye eğitim seminerleri verilmesine destek olunmuştur. Aynı program dahilinde, bu yaz Türkiye’ye getireceğimiz 55 öğretmenle birlikte 534 Amerikalı öğretmeni Türkiye eğitim gezilerinde 2 hafta süreyle ağırlamış olacağız. Her bir öğretmenin ulaştığı öğrenci sayısını düşündüğünüzde bu yolla on binlerce Amerikalı öğrenciye ulaşmaktayız. Burslarımızın dışında da TCF özgün projeleriyle ve 3.kişi ve kuruluşlara verdiği proje bazındaki desteklerle Türk kültürü ve sanatı ile ilgili çalışmalara önemli destekler vermektedir. Tüm bu çalışmaların ortak amacı ise, Türk kültür mirasının daha iyi tanınması ve korunması ve bunun etrafından insanların bir araya getirilmesidir.

TCF’nin şu önümüzdeki dönemde yer alacak projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Daha önce burs yoluyla destek verdiğimiz, Türk kültürü ile ilgili akademik çalışmalara, 2014 yılı itibariyle yeni bir yön vermeye karar verdik ve çok yakın zamanda bir “yayın destek bursu” açıklayacağız. Bu burs ile Türk kültürü hakkında İngilizce yayınların ve bu sayede genel ilginin arttırılmasına katkı yapmayı ümit etmekteyiz. 2014 yılında ABD’deki Türkiye eğitim programımız, bu programda işbirliği yaptığımız World Affairs Councils of America’ya bağlı 11 yerel kuruluşla devam edecek. Bu yıl programı Dayton ve Kuzeybatı Ohio, Minnesota, Santa Fe, Salt Lake City, Washington, DC, Las Vegas, Missouri, Seattle, Washington ve Denver’daki WACA dernekleri ile kendi bölgelerinde uygulayacağız. Bu program altında 11 Türkiye Öğretmen Eğitim Çalıştayı düzenlenecek ve bu çalıştaylara katılan öğretmenler arasından seçilecek 55 öğretmen Temmuz ve Ağustos aylarında 2 hafta süreyle Türkiye’deki eğitim gezilerine katılacaklardır. Dönüşlerinde öğretmenler kendi disiplinlerinde Türkiye ile ilgili ders programları oluşturacaklar ve ayrıca, TCF desteğiyle, çeşitli Türkiye’yi tanıtıcı programlar da düzenleyeceklerdir. Bunun yanı sıra, Türkiye ile ilgili çeşitli ders programlarına erişilebilecek, dünya çapında eğitimcilerin erişimine açık bir eğitim portalının de çalışmaları sürmekte olup, portalı 2014 yılında hizmete sunmayı öngörmekteyiz. Diğer yandan, İstanbul ofisimiz altında yürütülen TCF Yemek Sanatları Merkezi-YESAM (www.yemeksanatlari.org) ve Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı (www.tcfdatu.org) çalışmaları gelişerek devam edecek. TCF YESAM’ın ABD’de Türk yemek kültürünü tanıtıcı seminerler vermesi için de hazırlıklarımız sürmektedir.
Ayrıca, 2012 yılında başlattığımız TCF Kültürel Değişim Bursu’nu sunmaya devam ederek, Türk kültür ve sanatı etrafında insanları Türkiye içinde ve dışında buluşturmaya destek olacağız.

Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Her iki taraf için daha güçlü bağların kurulması için ne gibi adımların atılması gerektiğine inanıyorsunuz?

Türkiye-ABD ilişkileri ne yazık ki sürekli inişli çıkışlı bir seyir sürmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, ilişkileri iki ülkede de yeterince kuvvetli destekleyen bir “tabanın” olmaması. Vakfımızın gayelerinden biri de Türk-Amerikan ilişkilerini insandan-insana ilişkilerde yoğunlaştırmaktır. Özellikle meslek grupları, bilim insanları ve eğitimciler, gençler, sanatçılar ve kültür insanları arasında bağların kuvvetlenmesine, insan temelli ilişkilere önem vermekteyiz. İki toplumun çeşitli katmanlarının birbirini daha doğru anlaması, kalıcı, yaratıcı ve karşılıklı olarak yararlı ilişkilerin tesis edilmesiyle Türk-Amerikan ilişkilerinin derinlik kazanması mümkün olabilecektir.
Source : Posta 212